Dvidešimt aštunta pamoka

Faste uttrykk - sustabarėję dažnai vartojami posakiai, nepaklūstantys įprastinėms taisyklėms. Kompiuterinių terminų žodynas.

norvegų kalbos pamoka

Dvidešimt aštuntos norvegų kalbos pamokos trukmė - 34 minutės. Pamokos pradžioje Ema surengs kontrolinį:) Sužinosime nemažai faste uttrykk- sustabarėjusių posakių, kurie dažnai vartojami mūsų kasdienėje kalboje, tačiau nepaklūsta įprastinėms taisyklėms, todėl, norint juos suprasti ir patiems sėkmingai vartoti, reikia po truputį išmokti mintinai. Šiandieną sudorosime faste uttrykk su preposisjoner av ir etter. Pamokos bėgyje išmoksime su interneto ir kompiuterio naudojimu susijusių posakių.

Audio   

Nemokamos dalies trukmė - 5 min. Visa pamoka - 34 min.

Video   

video not available

Parsisiuntimas   

Žodynas   

#WordTranslation
1Å leve av  Gyventi, pragyventi iš
2Å ta av  Nusivilkti, nusiimti, nusirengti
3Å slå av  Išjungti
4Å skru av  Išjungti
5Å få noe av noen  Kažką nuo kažko gauti
6Å være avhengig av  Būti nuo kažko priklausomam,-ai

Nemokamoje dalyje pateikta tik dalis žodžių.

Užrašai   

  • - God dag, kjære elever. Velkommen til lekjson nummer tjueåtte! Hyggelig å møtes igjen! Hvordan står det til? Vi håper at dere alle har det bra :) Er dere klare? Er dere klare?

Sveiki, visi! Aš, jūsų norvegų kalbos mokytoja Ema, smagiai sveikinuosi su jumis dvidešimt aštuntoje pamokėlėje. Tikiuosi, Jano pasisveikinimas ir klausimai jums buvo aiškūs? Sakote, dvejojate, ką reiškia er dere klare? Tai reiškia – ar jūs pasiruošę? O ar mes pasiruošę mokytis gražios ir taisyklingos norvegų kalbos?

  • - I dag skal vi trene j-lyden. Her skal vi øve på ord med j-lyden først i ordet. - Šiandieną mokysimės tarti j garsą. Treniruosimės tarti žodžius, kuriuose jis yra pirmas.
Gi - duoti Gjennom - per
Gjengi - atkartoti, perteikti Gjerde - tvora
Gjøre - daryti, veikti Gjest - svečias
Gjespe - žiovauti Geit - ožka
Gjette - spėti, spėlioti Gjemme - slėpti
Geipe - raukytis, daryti grimasas

Šiandieną pabūsiu griežta ir pamokos pradžioje surengsiu kontrolinį :) Taip, jau anksčiau minėjau, kad nuo šiol kaskart tikrinsiu, ar sąžiningai ir uoliai mokotės norvegų, ar atliekate namų darbus. Juokauju :) Atsipalaiduokite :) Norvegu24.lt pamokėlės linksmos ir netgi mūsų kontroliniai darbai smagūs ir įveikiami.

Pirma trumpa užduotis: jungtukai – konjunksjoner. Išverskime į norvegų kalbą jungtuką ir tuomet sakinį su juo:

Ir, o -   Og

Bordet er gammelt, og koppene på bordet er også gamle. - Stalas yra senas ir puodeliai ant jo taip pat yra seni.


Kad -   At

Lise sier at glassene ikke er ikke i skapet. - Liza sako, kad spintoje taurių nėra.

Dėmesio, atkreipiame dėmesį, kurioje sakinio vietoje yra neklaužada žodelis "ikke".


Bet, tačiau -   Men

Jeg bor i Oslo, men jeg kommer fra Estland. - Aš gyvenu Osle, bet atvykau/esu iš Estijos.

Dėmesio, atkreipiame dėmesį, kaip tariame: Oslo.


Ar, arba -   Eller

Jobber du deltid eller fulltid? - Ar dirbi pusę etato, ar visu etatu?

Ar mes jau gerai mokame šį tikrai aktualų darbinėje aplinkoje posakį: å jobbe deltid ir å jobbe fulltid?


Nes, kadangi -   Fordi

Jan søkte på jobben fordi han ville tjene penger. - Janas ieškojo darbo, nes norėjo uždirbti pinigų.

Dėmesio, fordi "r" tariame ne kaip lietuvišką skardžią "r" ir ne kaip amerikietišką "r". Čia liežuvį atpalaiduojameir riečiame gomurio link.


Jeigu -   Hvis

Jeg drar ikke på piknik hvis det regner i morgen. - Jeigu rytoj lis, į iškylą aš nevažiuosiu.

Atsimename preposisjon, kuris vartojamas šiame posakyje: å dra på piknik – važiuoti į iškylą.


Kuris, kuri, kurie; kaip -   Som

Sta som et esel.


Kai -   Når

Jeg blir så glad når solen skinner. - Aš toks laimingas,-a, kai šviečia saulė.


Jei užduotį su jungtukais atlikote su klaidomis – įsijunkite ir kartokite ketvirtąją norvegu24.lt pamokėlę.


Taip, labai smagu, kai saulė šviečia ir gali pabūti lauke. O Janas štai susirašinėja internete su savo draugais Norvegijoje. Kiek vėliau pamokos bėgyje išmoksime su interneto ir kompiuterio naudojimu susijusių posakių, tačiau pirmiausia sužinosime nemažai faste uttrykk.

Taip vadinamų sustabarėjusių posakių, kurie dažnai vartojami mūsų kasdienėje kalboje, tačiau, deja, nepaklūsta įprastinėms taisyklėms, todėl, norint juos suprasti ir patiems sėkmingai vartoti, reikia po truputį išmokti mintinai. Norvegu24.lt pamokose vieną kitą paminėjome, o dvidešimt aštuntojoje ir vėlesnės gausite jų visą krūvą. Pradėkime.


Šiandieną sudorosime – faste uttrykk su preposisjoner av ir etter. Pirmiausia – faste uttrykk su "av". Atsipalaiduokime, klausykime, kartokime ir mokykimės:

  Å leve av - gyventi, pragyventi iš

Testas   


Pasitikrinkite žinias.
Testą galite kartoti tiek kartų, kiek tik pageidaujate.