Antra pamoka

Asmeniniai įvardžiai. Daiktavardžių giminės. Esamasis laikas. Žodžių tvarka sakinyje. Klausimų sudarymas.

norvegų kalbos pamoka

Antros norvegų kalbos pamokos trukmė - 37 minutės (pagrindinė medžiaga - 31 minutė, papildoma - 6 minutės). Išmoksime norvegiškai asmeninius įvardžius: aš, tu, jis, ji ir kitus, sužinosime apie veiksmažodžio esamąjį laiką presens ir žodžių tvarką sakiniuose bei klausimuose. Hvor gammel er du? - Kiek tau metų?

Audio   

Nemokamos dalies trukmė - 5 min. Visa pamoka - 37 min.

Video   

video not available

Parsisiuntimas   

Žodynas   

#WordTranslation
1Bare  Tik
2Å spørre - spør  Klausti - klausiu, klausi ir t. t.
3Å være - er  Būti - esu, esi ir t.t.
4Å bo - bor  Gyventi - gyvenu, gyevni ir t.t.
5Å gjøre - gjør  Daryti - darau, darai ir t.t.
6Å ha - har  Turėti - turiu, turi ir t.t.

Nemokamoje dalyje pateikta tik dalis žodžių.

Užrašai   

Hei alle sammen – sveiki visi!

Sveiki visi, kurie drąsiai žengia norvegų kalbos mokymosi žingsnius kartu su norvegu24.lt


Su jumis sveikinasi Ema, jūsų norsk lærer, norvegų kalbos mokytoja. Nepamirškite, kad su mumis mokytis galite bet kur ir bet kada - gerdami kavą, pietų pertraukos metu, vairuodami automobilį, gamindami vakarienę ar sportuodami. Mokykitės linksmai!

  • - Hordan går det med dere?

Ar gerai išmokote pirmosios pamokos žodžius? Ar supratote, kad klausiu, kaip gyvenate, kaip jums sekasi? :)

  • - Hvordan går det med dere? Går det bra?

Gerai, pradėkime iš pradžių, pasikartokime, ko jau išmokome.

Pasikartosime pasisveikinimo ir atsisveikinimo žodelius, išmoksime norvegiškai asmeninius įvardžius: aš, tu, jis, ji ir kitus, sužinosime apie veiksmažodžio esamąjį laiką presens ir žodžių tvarką sakiniuose bei klausimuose. Skamba grėsmingai ir labai daug? Nepergyvenkite, su norvegu24.lt ir manimi, jūsų norks lærer Ema , Jums viskas pasiseks! Fint? Gerai? Važiuojam :)

Pirmasis žodis, kurį išmokome ir kurį naudojame sveikindamiesi yra žodis Hallo! Labas. Šiandienos pamokoje mums daugiau talkins mano kolega norvegas - Jan.

  • - Hallo, Jan.
  • - Halo, Ema.

Puiku. Norvegiškai jus girdami sakysime: Bra!

Ar prisimenate kitą labai trumpą norvegišką žodį, kuriuo sveikinamės su artimais draugais? Teisingai, tai žodelis: Hei.

  Hei
Sveikas
  Veldig bra
Labai gerai

Pasikartokime dviejų žmonių pokalbį pasisveikinant ir pasiteiraujant kaip laikotės. Šį pokalbį girdėjote mūsų pirmojoje pamokoje. Taigi, kartojame:

  • - Labas, Jan. Hei, Jan.
  • - Halo, Ema.
  • - Kaip tau sekasi? Hvordan går det?
  • - Takk, det går bra. Og hvordan har du det?

Janas pasakė, kad jam sekasi gerai ir to paties pasiteiravo manęs. Aš jam atsakysiu:

  • - Ačiū, viskas gerai. Takk, veldig bra.
Takk
ačiū
Tusen takk
labai ačiū (tiesiogiai išvertus - tūkstantį kartų ačiū)
Takk skal du ha
ačiū tau

Ar prisimenate, kaip paklausti draugo, kaip jam sekasi? - Hvordan går det?

Nesuklydote, jei paklausėte ir šitaip - Hvordan står det til?

Veldig bra! - Labai gerai! Šaunuoliai!

Paklausti, ar draugui sekasi, galime ir tiesiog klausdami, ar viskas gerai. Tokiu atveju klausime:

Går det bra? "r" tarkime minkštai ir stenkimės atkartoti sakinio melodiją

Arba: Har du det bra?

Arba: Står det bra til?

Ja, det går bra - Taip, sekasi gerai

  Ja
taip, "a" tarkime atvirai
  Nei
ne

O ar prisimenate, kokiais žodžiais atsisveikinti? - Ha det bra.

Šia fraze atsisveikinsite tiek su artimais bičiuliais, tiek su verslo partneriais, darbdaviais ir kitais žmonėmis. Jei vienas pašnekovas sako Ha det bra, antrajam užtenka pasakyti Ha det.

Atsisveikinti galime ir taip:

  Vi sees!,   Vi høres!,   Vi møtes!,   På gjensyn!

Greičiausiai pastebėjote mūsų vartojamą žodelį vi.

  Vi
mes
  Pronomen
įvardis

  Jeg
  Du
tu
  Han
jis
  Hun
ji
  Det
tai

Testas   


Pasitikrinkite žinias.
Testą galite kartoti tiek kartų, kiek tik pageidaujate.