Stiprieji ir silpnieji veiksmažodžiai norvegų kalboje (III dalis)

norvegų kalbos pamoka

Praėjusį kartą pasikartojome Preteritum laiko vartojimą ir pratęsėme netaisyklingų norvegų kalbos veiksmažodžių mokymąsi.


Ankstesnes dalis apie norvegiškus veiksmažodžius rasite:

Stiprieji ir silpnieji veiksmažodžiai norvegų kalboje (I dalis).

Stiprieji ir silpnieji veiksmažodžiai norvegų kalboje (II dalis).


Veiksmažodžiai labai svarbi kalbos dalis. Veiksmažodis ar veiksmažodžių junginys atskleidžia sakinio esmę ir nurodo veiksmus, įvykius ar būseną. Todėl turime juos ir jų skirtingas formas išmokti. Taigi prie darbo ir toliau mokomės norvegų netaisyklingus veiksmažodžius:


Norvegų kalbos kursai


Pateikiame Jums trečią netaisyklingų veiksmažodžių norvegų kalboje sąrašą:


Vertimas Infinitiv Presens Preteritum Partisip II
malti male maler malte, mol malt
privalėti måtte måtte måttet
čiaudėti nyse nyser nøs nyst
mėgautis nyte nyter nøt nytt
bendrauti omgåes omgåes omgikkes omgåttes
dalyvauti overvære overværer overvar overvært
švilpti pipe piper pep pepet
arti pløye pløyer pløyde pløyd
braidyti reke reker rekte, rak rekt
pasiekti, čiupti rekke rekker rakk rukket
varvėti renne renner rant rent
joti ri rir red ridd
sroventi rinne rinner rant runnet
plėšti rive river rev revet
dūmuoti ryke ryker røk røket
matyti se ser sett
pardavinėti selge selger solgte solgt
sodinti sette setter satte satt
kalbėti si sier sa sagt
žr.synke sige siger seg seget
sėdėti sitte sitter satt sittet
švytėti skinne skinner skinte, skein skint
tuštintis, kakoti skite skiter skeit skitt
drebėti skjelve skjelver skalv skjelvet
pjauti skjære skjærer skar skaret
suprasti skjønne skjønner skjønte skjønt
paslysti skli sklir skled sklidd
čiuožti skri skrir skred skredet
rėkti skrike skriker skrek skreket
rašyti skrive skriver skrev skrevet
girtis skryte skryter skrøt skrytt
tūrėti skulle skal skulle skullet
išsilaistyti skvette skvetter skvatt skvettet
šaudyti skyte skyter skjøt skjøvet
stumti skyve skyver skjøv skjøvet
tabaluotis slenge slenger slang slengt
mėtyti slenge slenger slengte slengt
išleisti slippe slipper slapp sluppet
plėšti slite sliter slet slitt
darinėti sløye slår sløyde sløyd
mušti slå slår slo slått
muštis,kovoti slåss slåss sloss slåss
trankyti smelle smeller smalt smelt
takštelėti smelle smeller smelte smelt
kišti smette smetter smatt smettet
šliaužti žr. krype smyge smyger smøg smøget
tepti smøre smører smurte smurt
sėlinti snike sniker snek sneket
miegoti sove sover sov sovet
verpti spinne spinner spant spunnet
valgyti spise spiser spiste spist
platinti spre sprer spredde spredd
trūkti sprekke spreker sprakk sprukket
šoktelėti sprette spretter spratt sprettet
šokinėti springe springer sprang sprunget
klausti spørre spør spurte spurt
žr. stjelle stele
kopti stige stiger steg steget
kapoti stikke stikker stakk stukket
vogti stjelle stjeller stjal stjålet
ištiesti strekke strekker strakte strakt
sunkiai dirbti, arti stri strir stred stridd
lyginti stryke stryker strøk strøket
stovėti stå står stod stått
čiulpti suge suger sugde, suged sugd,suget
badauti, marinti badu svelte svelter svalt sveltet
prisiekti sverge sverger svor svoret
deginti svi svir svidde svidd
mojuoti svinge svinger svang svunget
mažėti, sekti svinne svinner svant svunnet
sūkuriuoti svive sviver sveiv svivd
grimzti synke synker sank sunket
grimzti, žr. synke søkke søkker sakk søkket

Teoriją išmokome, tad kibkime į darbus ir atlikime testą:
Stiprieji ir silpnieji veiksmažodžiai norvegų kalboje (IV dalis)


Norvegu24.lt - geriausia vieta mokytis savarankiškai!