Stiprieji ir silpnieji veiksmažodžiai norvegų kalboje (II dalis)

norvegų kalbos pamoka

Praėjusį kartą aptarėme Preteritum laiko vartojimą ir pradėjome mokytis netaisyklingus norvegų kalbos veiksmažodžius.


Jeigu primiršote visą mokymosi medžiagą galite rasti: Stiprieji ir silpnieji veiksmažodžiai norvegų kalboje (I dalis).


Taigi trumpai pasikartokime Preteritum laiko vartojimo atvejus:


Preteritum laikas akcentuoja kada ar kur kažkas įvyko, t.y. konkrečiu laiku ar konkrečioje vietoje.
Preteritum laikas nusako veiksmą, kuris vyko praeityje ir daugiau nebevyksta t.y. veiksmas yra pasibaigęs.
Preteritum laikas gali būti naudojamas duoti patarimą, pavyzdžiui: Hvis jeg var deg, ville jeg gå hjem nå.


Pateikiame Jums antrą netaisyklingų veiksmažodžių norvegų kalboje sąrašą:


Vertimas Infinitiv Presens Preteritum Partisip II
ėsti ete eter åt ett
kristi falle faller falt falt
mesti fare farer for fart
būti netvarkoj feile feiler feilet feilet
(su)rasti finne finner fant funnet
būti finnes fins, finnes fans, fantes funnes
skristi fly flyr fløy fløyet
tekėti flyte flyter fløt flytt
purkšti fnyse fnyser fnøs fnyst
jausti (trūkumą) fornemme fornemmer fornemmet fornemmet
pasakoti fortelle forteller fortalte fortalt
atgailauti fortryte fortryter fortrøt fortrutt
šalti fryse fryser frøs frosset
lėkti, skuosti fyke fyker føk føket
sekti følge følger fulgte fulgt
gauti får fikk fått
duoti gi gir gav, ga gitt
norėti gidde gidder gadd giddet
skaitytis gjelde gjelder gjald gjeldt
daryti gjøre gjør gjorde gjort
slysti gli glir gled glidd
nepasisekti glippe glipper glapp glippet
čiupti gripe griper grep grepet
verkti gråte gråter gråter grått
neštis gyve gyver gjøv gyvd, gjøvet
eiti går gikk gått
turėti ha har hadde hatt
kabėti henge henger hang hengt
kabinti henge henger hengte hengt
vadintis hete heter het, hette hett
mėtyti hive hiver hev hivd
padėti hjelpe hjelper hjalp hjulpet
kirsti hogge hogger hogg, hogde hogd
laikyti holde holdt holdt holdt
kirsti žr. hogge
spiegti hvine hviner hvinte hvint
skambėti klinge klinger klang klingt
kopti klyve klyver kløv kløvet
laužtis knekke knekker knakk knekt
laužti knekke knekker knekte knekt
žnybti knipe kniper knep knepet
ateiti komme kommer kom kommet
šliuožti kreke kreker krekte, krak kreket, krekt
reikalauti kreve krever krevde krevd
vėžlioti krype kryper krøp krøpet
galėti kunne kan kunne kunnet
dainuoti (poetiškai) kvede kveder kvad kvedet
krūpčioti kvekke kvekker kvakk kvekket
smaugti kvele kveler kvalte, kvelte kvalt, kvelt
krūpčioti kveppe kvepper kvapp kveppet
dingti kverve kverver kvarv kvervet
leisti la lar lot latt
apsimesti late later lot latt
juoktis le ler lo ledd
dėti legge legger la lagt
pratekėti lekke lekker lekket, lekte, lakk lekket, lek
skaityti lese leser leste lest
gyventi leve lever lebde levd
bėgti (apie laiką) li lir led lidd
kentėti lide lider led lidd, lidt
gulėti ligge ligger ligget
patikti like liker likte likt
kliautis lite liter let litt
meluoti ljuge ljuger løy, laug løyet
skambėti lyde lyder lød, lydde lydt, lydd
meluoti lyve lyver løy løyet
bėgti løpe løper løp løpt, løpet
skambėti låte låter låt lått

Teoriją išmokome, tad kibkime į darbus ir atlikime testą:Stiprieji ir silpnieji veiksmažodžiai norvegų kalboje (III dalis)Norite greitai ir linksmai išmokti norvegų kalbą? Užmirškite nuobodžius, brangiai kainuojančius kursus – mokykitės kur kas efektyviau su http://norvegu24.lt/ Norvegų kalbos kursai sudaryti iš audio pamokų, užrašų, žodyno ir vaizdinės medžiagos.


Norvegu24.lt - geriausia vieta mokytis savarankiškai!

Norvegų kalbos kursai